Ekonomik Yarar Sağlamak

● Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör, sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler geliştirmek.

● Kooperatif ortaklarının seyirci sayısını artıracak projeler geliştirmek, ortaklıklar yaratmak.

● Akademik araştırmalarla, sektörün mevcut yapısını analiz etmek, seyirci geliştiren ve tiyatro sanatının etki alanını büyüten projeleri üretmek.

● Yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklarının kurulmasını sağlamak.

● Depo, prova alanı, nakliye, matbaa, dekor üretimi gibi alanlarda tedarikçi anlaşmaları yapmak.


Mevzuat Değişikliği için Önerilerde Bulunmak

Tiyatro sanatının kamusal bir hizmet olduğunun ön kabulüyle, mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikleri tespit etmek ve ilgili makamlarla iş birliği yapmak. Paydaşlarımız:

● İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları

● Yerel Yönetimler

● Sivil Toplum Kuruluşları

● Meslek örgütleri

● Akademi

● Ülke çapındaki tüm tiyatrolar ve tüm sektör bileşenleri

● Tiyatro seyircisi


Ortak Çatı, Bilgi ve Danışma Merkezi Olmak

● Akademi ile sektör arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlenmesi

● Ortağımız olan özel tiyatroların ihtiyaçlarını analiz edip, farklı disiplinlerde kapasite geliştirici eğitim ve seminer programları düzenlemek

● Uluslararası kurumlarla işbirliği fırsatları ve ortaklıklar yaratarak, yaratıcı endüstrinin dünya ölçeğindeki bilgi ve deneyiminin Türkiye’ye yayılmasını sağlamak.

● Tiyatrolar arasında eğitim, deneyim ve bilgi paylaşımını etkinleştirmek


Tiyatro Sanatının Yaygınlaşması

● İstanbul’da Tiyatro Kooperatifi ile edindiğimiz deneyimi, Türkiye’nin diğer bölgelerindeki tiyatrolarla paylaşmak ve bu birlikteliği tüm Türkiye’ye yaymak.

● Tiyatro sanatının görünürlüğünü artırmak.

● Toplumun tiyatro sanatına ilgisini artıracak uygulamaları ve iletişim yöntemlerini hayata geçirmek.

● Uluslararası alanda da Türkiye tiyatrolarının bilinirliğini artırmak, uluslararası kurum, kuruluş ve festival organizasyonları ile kooperatif ortağı tiyatrolar arasında köprü olabilmek.


Tiyatro Kooperatifi © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve altyapı hizmetleri tiyatrolar.com.tr tarafından sağlanmaktadır.