Hedeflerimiz

Temel hedefimiz, özel tiyatroların sanatsal üretimini zenginleştirirken ekonomik, sosyal ve hukuki açıdan güçlenmesi ve sürdürülebilir hale gelmesini sağlamaktır.

Kooperatif ortakları için sosyal ve ekonomik fayda üretecek projeler ve iş birlikleri geliştirmek

  • Kooperatifin dayanışma ve etki alanını büyütecek yerel, ulusal ve uluslararası ortaklıklar yaratmak.
  • Kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak projeler üretmek.
  • Akademik araştırmalarla sektörün mevcut yapısını analiz etmek ve bu doğrultuda seyirci geliştiren, alana insan kaynağı sağlayan, kapasite geliştirme odaklı projeler ve eğitimler geliştirmek.
  • Depo, prova alanı, nakliye, matbaa, dekor üretimi gibi alanlarda tedarikçi anlaşmaları yapmak.

Özel tiyatroların çalışma alanına dair farkındalığı artırmak ve mevzuatta iyileştirme yapılması için savunuculuk faaliyetleri yürütmek

Tiyatro sanatının kamusal bir faaliyet olduğu ön kabulünden hareketle mevcut yasal düzenlemelerdeki eksiklikleri tespit etmek ve bu doğrultuda ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek örgütleriyle, akademik yapılarla ve Türkiye çapındaki tüm tiyatrolar ve seyircileriyle birlikte çalışarak ilgili makamlara öneriler sunmak.

Türkiye çapındaki tüm özel tiyatrolar için dayanışma kültürünü yaygınlaştırmak ve sosyal kooperatifçilik alanında rehberlik sağlamak

  • Mayıs 2018’den beri İstanbul’da Tiyatro Kooperatifi ile edindiğimiz örgütlenme ve sosyal kooperatifçilik deneyimini Türkiye’nin diğer bölgelerindeki özel tiyatrolarla paylaşmak.
  • Türkiye’de resmi bir tiyatro kooperatifleri birliğinin kurulması için çalışmalar yürütmek.
  • Türkiye çapındaki tüm özel tiyatrolar arasında bilgi ve deneyim paylaşımını etkinleştirmek.

Türkiye’deki tiyatro sanatının ulusal ve uluslararası alanda bilinirliğini ve görünürlüğünü artırmak

  • Savunuculuk çalışmaları aracılığıyla Türkiye’deki özel tiyatro faaliyetlerinin yerel ve ulusal ölçekte devamlı görünürlüğünü sağlamak.
  • Uluslararası kurum, kuruluş, ağ, festival ve organizasyonlar ile Kooperatif ortağı tiyatrolar arasında köprü görevi üstlenmek.
  • Uluslararası kurumlarla iş birlikleri ve ortaklıklar yaratarak dünyanın dört bir yanındaki tiyatro profesyonelleriyle karşılıklı deneyim paylaşımı imkânı sağlamak.

Adres

Atatürk Mahallesi Ertuğrul Gazi Sokak Metropol İstanbul D6 No:2/J Ataşehir/İstanbul