Hakkımızda

Tiyatro Kooperatifi, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen tiyatro sektöründeki tüm üretim ve uygulama süreçlerinin iyileştirilmesi ile profesyonelleşmesini hedefleyen, özgün yapısıyla Türkiye’de ve dünyada ilk olan bir sosyal kooperatiftir.

Tiyatro Kooperatifi, ortaklarına kâr payı dağıtmayan, üzerine çalıştığı projeler ve başvurduğu fonlarla elde edeceği tüm bütçeyi hedeflerini gerçekleştirmek üzere kullanan, sanatın kamusal bir hizmet olduğu ön kabulüyle sosyal fayda yaratmayı amaçlayan bir yapıdır.


Neden Kooperatif?

● Özel tiyatroların yaşadığı sorunların çözümü için kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ile iş birliği yapabilecek doğru yapılanmayı kooperatif modelinde bulduk.

● Kooperatif yapılanmasıyla, ortaklarımıza ekonomik yarar sağlayacak projeler geliştirme ve birlikteliğin gücünü kullanma imkanına sahibiz.

● Tiyatro Kooperatifi’yle, üretimin ve çeşitliliğin sesini ülkemizden dünyaya sunacak olan, çoğulcu-katılımcı-şeffaf-demokratik ilkelerle hareket eden kültürel ve ekonomik bir kalkınma modeli inşa edebileceğiz.


Amacımız

● Kooperatif ortağı tiyatrolar için ekonomik yarar sağlayan projeler geliştirmek.

● Tiyatro sektörünün üretim ve uygulama süreçlerinin profesyonelleşmesine katkıda bulunmak.

● Tiyatro sanatının kamusal bir hizmet olduğunun ön kabulüyle mevcut yasal düzenlemelerdeki eksikleri tespit etmek ve mevzuatın iyileştirilmesi için ilgili makamlara önerilerde bulunmak.

● Başta kooperatif ortağı tiyatrolar olmak üzere, sektörün tüm bileşenleri için ortak çatı, bilgi ve danışma merkezi olmak.

● Türkiye’deki tiyatro sanatının yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını sağlamak.


İlkelerimiz

● Siyaset, ideoloji ve estetik yargılardan bağımsız bir yapıyız. Kapımız, ana sözleşmemizdeki temel şartları karşılayan tüm özel tiyatrolara açıktır.

● İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul eder, ortaklarımızın tüm faaliyetlerini bu kabule uygun yürütmesini bekleriz.

● Tüm kararlarımızı şeffaflık ilkesi ile alır, tüm finansal işlemlerimizi şeffaf olarak yayınlarız.

● Aldığımız her kararda kamu ve toplum yararını gözetiriz. Kamu ve toplum yararına aykırı kararlar alan ortaklarımız Tiyatro Kooperatifi’nin kurumsal imajını zedeleyeceğinden, ortaklığın kabulü, reddi veya devamlılığını yönetim kurulunca değerlendirir, karar veririz.


Tiyatro Kooperatifi'ne Ortak Olmak İçin

İstanbul il sınırları içinde vergi dairesine kayıtlı, tiyatro alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler Tiyatro Kooperatifi’ne ortak olabilir.


Çağrımız

İstanbul’da bulunan tüm özel tiyatroları "Tiyatro Kooperatifi" çatısı altında bir araya gelmeye davet ediyoruz. Çünkü gücümüzü ortaklığımızdan alıyoruz!


Tiyatro Kooperatifi © 2020 - Tüm Hakları Saklıdır. Tasarım ve altyapı hizmetleri tiyatrolar.com.tr tarafından sağlanmaktadır.