Türkiye’de ve dünyada bir ilk olması, özgün yapısı ve sektörel hedefleriyle dikkat çeken Tiyatro Kooperatifi, 26 Haziran 2019 tarihindeki resmi kuruluşunun ardından 11 Kasım 2019’da 1. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonucunda; İstanbul’un 2 yakasından 34 özel tiyatronun ortağı olduğu Tiyatro Kooperatifi’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Iraz Yöntem, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yeşim Özsoy, Yönetim Kurulu üyeleri ise Mert Fırat, Ersin Umut Güler ve Muharrem Uğurlu olarak belirlendi. Geçici Yönetim Kurulu’ndan görevi devralan yeni yönetim kurulunun projelerini paylaştığı toplantıya, 34 özel tiyatro fikirleriyle katkıda bulundu. Toplantıda Tiyatro Kooperatifi’nin sadece tiyatro sektörü için değil, aynı zamanda sanatla kalkınmanın yolunu açmak için de çalışacağı, özel tiyatroları temsilen stratejisi ve hedefleri belli kurumsal-resmi bir yapıya kavuşulduğu, bu yapıya dahil olmak isteyen yeni özel tiyatrolarla kooperatifin gücünün artacağı vurgulandı. Tiyatro Kooperatifi, tiyatro sektöründeki tüm üretim-uygulama süreçlerinin iyileştirilmesini ve profesyonelleşmesini hedefleyen bir sosyal kooperatiftir. Kar amacı gütmeyen Tiyatro Kooperatifi, mesleki alanda özel tiyatroları temsilen kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarını doğal paydaş kabul eden kurumsal bir yapıdır. Amacı, Türkiye’deki tiyatro sanatının gelişmesini, yurtiçi ve yurtdışında yaygınlaşmasını ve her açıdan desteklenmesini sağlamaktır. Stratejik hedeflerini; Sektörel sorunların çözümü için her düzeydeki ilgili makamlarla iş birliği yapmak, projeler geliştirmek. Gerekli olan yasal mevzuat değişiklikleri için önerilerde bulunmak ve gerekli mercilerle iş birliği yapabilmek, Kendi paydaşları olan özel tiyatroların ekonomik sıkıntılarının giderilebilmesinde rol oynamak Tiyatro sanatının görünürlüğünü iyileştirmek ve artırmak olarak paylaşan Tiyatro Kooperatifi, İstanbul’da bulunan tüm özel tiyatroları kooperatif çatısı altında bir araya gelmeye ve kültür-sanat alanında faaliyet gösteren tüm kurumları işbirliğine davet ediyor. Bilgi ve iletişim: [email protected] https://www.tiyatrokooperatifi.org/ https://www.instagram.com/tiyatrokooperatifi/
https://www.facebook.com/tiyatrokooperatifi/