21 Aralık 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile film gösterimleri ve konserlerden alınan eğlence vergisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi. Özellikle pandemi sürecinde ağır yara alan bu alanların desteklenmesini değerli buluyoruz.

Ancak;

Yaratıcı kadroları, tüm üretimleri, gelişimine büyük katkı sağladığı oyuncuları, teknik personeli ve seyircisiyle, başta kültür sanat ekosistemi olmak üzere tüm yaratıcı endüstrileri besleyen, sürdürülebilirlik sorununu ısrarla vurguladığımız ve raporladığımız özel tiyatro alanı ihtiyaç duyduğu ve hak ettiği desteği görememektedir.

Özel tiyatroların yıllara dayalı köklü sorunlarının çözümü için kuruluşumuzdan bu yana tekrar ettiğimiz, takipçisi olduğumuz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca çoğunlukla olumlu yaklaşılan aşağıdaki taleplerimizin “Artık Gerçekleşmesini” bekliyoruz. #ArtıkÇözümİstiyoruz

 • Özel Tiyatro biletlerindeki *KDV oranı kalıcı olarak sıfırlanmalı* veya en alt vergi diliminden değerlendirilmelidir.
  Çünkü:
  Özel Tiyatrolar “tacir” değildir.
 • Kurumlar ile gelir vergisinin yüksek dilimleri özel tiyatrolar üzerinde bir yüktür ve bu yük kaldırılmalıdır.
  Çünkü:
  Özel Tiyatrolar “tacir” değildir.
 • Özel sektörün tiyatro alanını desteklemesi teşvik edilmelidir.
  Nasıl?:
  Sponsor olan gerçek ve tüzel kişilerin yaptığı harcamalar, kurumlar ve gelir vergisinden mahsup edilebilmelidir.
 • Özel Tiyatrolar bağış alabilmelidir.
  Çünkü:
  Kültürel kalkınmayı ekonomik kalkınmanın değerli bir parçası olarak gören ülkelerdeki uygulama böyledir.

İlgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte kamuoyuna saygıyla duyururuz.