Özel tiyatrolar bu vergi yükünü kaldıramaz!

Pandeminin sahnelerimizi kapatan etkisini henüz üzerimizden atamadan, hepimizi kahreden deprem felaketi ile sezonu neredeyse kapatmış olduk. Toplumun ihtiyaçlarını beslenme ve barınma mücadelesine indirgeyen bu ağır ekonomik koşullar, ana gelir kaynağı sahnelediği...

#SahnedenDayanışma’yı Büyütüyoruz

Ortağımız olan 76 özel tiyatro ve tüm bileşenlerimizle #SahnedenDayanışma’yı büyütüyoruz. Ana işi insana ve insanın duygularına dokunmak olan tiyatro sanatı üretenleri ve icracıları olarak, toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle #SahnedenDayanışma’yı büyütüyoruz....