TİYATROLAR TİCARETHANE, TİYATRO SANATINI İCRA EDENLER DE TACİR DEĞİLDİR.

Toplumun etik değerlerinin gelişmesi, toplumun estetik değerlerinin gelişmesiyle doğru orantılıdır. İyiye, güzele ve doğruya ulaşabilmek için; uygarlığın mayası sanattır. Tiyatro sanatını icra eden sanatçı ve kurumların tacir statüsünde değerlendirilmesi, ülkemiz sanatının ilerlemesi önündeki en büyük engellerdendir. Sahne sanatları alanında varlık gösteren tüm özel kurumların ihtiyaçlarına ve çalışma koşullarına özgü bir model oluşturulmasını ve bu statüdeki kurumların ilgili kanun ve yönetmeliklerde tanınmış hak, istisna ve teşviklerden doğrudan yararlanmasını talep ediyoruz.

ÖZEL TİYATROLARIN ÜSTÜNDEKİ AĞIR VERGİ YÜKÜ KALDIRILMALIDIR.

Kültürel ve sanatsal faaliyette bulunmak bir toplum hizmetidir. Özel tiyatrolar kamusal faaliyet gösteren ve halk yararına hareket eden en değerli kurumlardandır. Bugün, özel tiyatroların can suyu seyirci desteğidir. Özel tiyatrolar neredeyse sadece bilet gelirleriyle varlığını sürdürür; bu sebeple KDV’nin %1’e indirilmesini, gelir vergisi, kurumlar vergisi, stopaj gibi kalemlerin muafiyetlerinin sağlanmasını ivedilikle istiyoruz.

ÖZEL TİYATROLARA SPONSORLUK TEŞVİKİ İSTİYORUZ.

Ülkemizin kültürel değerlerinin gelişimi ve tanıtımı en az spor faaliyetleri kadar önem taşır. Tıpkı spor faaliyetlerinde olduğu gibi, özel tiyatro alanında da sponsorluk teşvik mekanizmalarının sağlıklı şekilde işletilmesini istiyoruz.

ÖZEL TİYATROLARIN BAĞIŞ ALABİLMESİNİN ÖNÜNÜN AÇILMASINI İSTİYORUZ.

Bugün Türkiye’de, kamu yararına uygun olarak; kamu hizmetlerinden bir veya birkaçını hayata geçirmek amacıyla çalışan gerçek kişiler, dernekler, kurumlar, vakıflar, spor kulüpleri, gazete ve dergiler bağış toplama hakkına sahiptir. Uluslararası alanda da örnekleri olduğu gibi, kamusal bir faaliyet yürüten özel tiyatroların bağış toplama yetkisine sahip olmasını istiyoruz.

ÖZEL TİYATROLARA YAPILAN ÇOK SINIRLI DESTEĞİN GENİŞLETİLMESİNİ İSTİYORUZ.

Halihazırda özel tiyatrolar, ticarethane olarak görülmekte, sahne sanatlarının evrensel standartlara ulaşabilmesi için yeterli düzeyde adımlar atılmamakta ve alternatif destek modelleri geliştirilmemektedir. Sadece oyun bazlı kısıtlı destekler yerine, oyun bütçelerinin gerçekçi ve kapsayıcı şekilde ele alınmasının gerekliliğini, tiyatroların özel projeler bazında da desteklenmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz. Ayrıca elektrik, su doğalgaz gibi ihtiyaçlar için indirim yapılmasını, KOSGEB ve benzeri alternatif aynî ve nakdî farklı destek modellerinin geliştirilmesini istiyoruz.

ÖZEL TİYATROLARA SGK TEŞVİĞİ İSTİYORUZ.

Sosyal güvenlik ve sosyal güvencenin kıymeti, hayatı sarıp sarmalayan tüm iş kollarında olduğu gibi özel tiyatro alanında da su götürmez bir gerçektir. SGK teşviği özel tiyatro alanında emek veren her kurumun acil ihtiyaçlarından biridir. SGK teşviği için gerekli adımların atılmasını istiyoruz.

BELEDİYECİLİK MEVZUATINDA GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ.

Belediye gelirleri kanununda, Organize Sanayi Bölgeleri’ne tanınan ayrıcalıkların kültür sanat alanı için de değerlendirilmesi ve işletilmesi büyük önem taşımaktadır. Özel tiyatroların da tıpkı OSB’ler gibi, çevre ve temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi gibi belediye gelir kalemlerinden muaf tutulmasını talep ediyoruz. Belediyelerin, tıpkı amatör spor kulüplerine aynî ve nakdî yardım yapabildiği gibi benzer destek modellerini özel tiyatrolar için de hayata geçirmesini bekliyoruz. Ayrıca belediyeler, “aynî hak tesis etmek” yetkisine sahip olduğundan, belirli yerlerin sahne olarak kullanım haklarının özel tiyatrolara devredilebilmesini teşvik eden adımlar atılmasını istiyoruz.

#TaleplerimizinTakipçisiyiz #BirlikteÇözebiliriz