Özel tiyatrolar 9 aydır gelir elde edemiyor, açıklanan destek paketleri özel tiyatroların varlığını sürdürmesi için yetersiz kalıyor, sahnelerimiz birer birer kapanıyor, sahne üstü ve sahne arkasında görev alan binlerce çalışan ile aileleri  ekonomik olarak felakete sürükleniyor.

Mesleğini icra edemeyen sektör çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını göz önünde bulunduran somut adımlarla özel tiyatroların yok oluşunu engellemek mümkün; aksi halde kayıplarımızın yerini belki de on yıllarca dolduramayacağız.

Taleplerimiz:

  • Hibe desteği verilmesi
  • Kredi Garanti Fonu’ndan devlet destekli esnek bir kredi paketinin kullandırılması
  • Özel tiyatroların bağış alabilmesinin sağlanması
  • Her sektörün özel tiyatrolara sponsor olabilmesi ve bu desteğin vergiden düşürülebilmesi
  • SGK ve vergi ödemeleri için muafiyet
  • Geçici işsizlik sigortasından/güvencesinden faydalanabilme
  • İşsizlik sigortasından faydalanması mümkün olmayan serbest çalışan bireysel sanatçılar ve sahne arkası çalışanları için aylık maddi bir desteğin sağlanması

Taleplerimizin başta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıklar ve kamu otoriteleri nezdinde değerlendirilmesini, yerel yönetimlerin kaynak yaratarak desteğini ve gerekli önlemlerin alınmasını talep ederiz.

Saygılarımızla,

Tiyatro Kooperatifi