Pandeminin sahnelerimizi kapatan etkisini henüz üzerimizden atamadan, hepimizi kahreden deprem felaketi ile sezonu neredeyse kapatmış olduk. Toplumun ihtiyaçlarını beslenme ve barınma mücadelesine indirgeyen bu ağır ekonomik koşullar, ana gelir kaynağı sahnelediği oyunların bilet satışı olan özel tiyatrolar için daha da sert bir sürece girildiğini gösteriyor. Mevcut mevzuatta özel tiyatroların “tacir” olmasına bağlı olarak artan vergi oranları, özel tiyatrolar için hayatta kalmayı giderek imkânsız hale getiriyor.

Anayasanın 64. Maddesi, “sanatın ve sanatçının korunması” üzerinedir. Özel tiyatroların varlığının korunması, değerlendirilmesi ve desteklenmesi için gereken tüm tedbirlerin alınması elzemdir. Tiyatro Kooperatifi olarak, alanımızın sürdürülebilirliğini her zamankinden çok daha ciddi bir şekilde tehdit eden ağır vergi yükünün azaltılmasını ve sanatın ve sanatçının korunmasını talep ediyoruz.

Tiyatro Kooperatifi olarak kurulduğumuz ilk günden beri, özel tiyatroların koşullarının ve ihtiyaçlarının gözetildiği bir yasal statü oluşturulması ve bu alandaki teşviklerin uluslararası standartlara erişmesi için kesintisiz çalışıyoruz. Özel tiyatroların üzerindeki “tacir” statüsüne bağlı ağır vergi yükünün azaltılmasını hedefler ve beklerken, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanan yeni oranlarla daha da artırıldığını öğrendik. Tekrar ediyoruz: “Özel tiyatrolar bu vergi yükünü kaldıramaz!”

Saygılarımızla