2020-2021 sanat sezonu için Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından özel tiyatroların projelerine yapılan destek konusunda, Tiyatro Kooperatifi ortağı 64 özel tiyatro tarafından sağlanan veriler ışığında hazırladığımız ve 05.11.2021 tarihinde T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ilettiğimiz raporu kamuoyunun bilgisine sunarız. Rapora bağlantıdan ulaşabilirsiniz.