Tiyatrolardan Özel Sektöre Çağrı:

“Birlikte Büyüyelim!”

Tiyatrolar, bir ülkenin kültür sanat dünyasının en önemli alanlarından biridir. Kültürel kalkınmanın olmadığı bir yerde ekonomik kalkınmadan bahsedilemez.

Beraber görünür olmak ve büyüyebilmek amacıyla kültürel gelişime katkı yapan ve birer sosyal girişim olan tiyatrolar olarak özel sektörü iş birliğine davet ediyoruz.

Ulusal ve uluslararası görünürlüğünüzü sanat ile arttırın. Başarı ancak birlikte mümkün.

“Topluma ve Çalışanlarınıza Yararı Tiyatroyla Yaratın!”

Hayatın ağır sorumluluklarından sanata zaman ve bütçe ayırmakta zorlanan çalışanlar için tiyatro, moral ve motivasyonlarını yükseltecek, iletişim alanını genişletecek en önemli sanat etkinliklerinden birisidir.

Çalışanlarının iyi oluşunu desteklemek, yaratıcılığını geliştirmek ve ufkunu genişletmek isteyen özel sektörü toplu bilet alımları için iş birliğine davet ediyoruz.

Kurum içi sosyal sorumluluk projelerinizde tiyatronun yaratıcılığını yanınıza alın. Birlikte İyileşelim.

“Marka İtibarınızı Sosyal Sorumluluk Alanında Tiyatro Sponsorluğu ile Güçlendirin!”

Tiyatronun, şirketlerin sosyal sorumluluk çalışmalarında öncelikli alanlardan biri haline gelebilmesi gereklidir.

Tiyatro sponsorluğu, kurumların stratejik hedefleriyle örtüşen toplumsal konularda değer yaratacak, kapsayıcı ve özgün bir alandır. Ülkemizin kültürel alanda güçlenmesi, büyük projelerin yanı sıra küçük-orta ölçekli tiyatrolar ve genç tiyatro profesyonellerinin desteklenmesiyle de mümkündür.

Toplumsal gelişimdeki sorumluluğunuzda tercihinizi sanattan yana kullanın! Marka İtibarınızı Tiyatro Sponsorluğu ile Güçlendirin!

“Sponsorluklarınızı Sadece Nicelik değil Nitelik Üzerine Geliştirin!”

Özel sektör sponsorlarının; geniş kitlelere ulaşan yapımların yanı sıra tiyatro alanında yetişen genç profesyonel ve girişimcilerin kendilerine alan bulup mesleğinde deneyim kazandığı, küçük ve orta ölçekli yapım ya da sahnelere ulaşması büyük önem taşımaktadır.

Sadece büyük tiyatroları görmekle kalmayın. Küçük ve orta ölçekli, niteliğe öncelik veren bağımsız yapı ve yapımlara da alan açın. 

#BirlikteBüyüyebiliriz